چقدر لحظه های دلگیری است لحظه های حــزن   و   خــشم ...

حزن وخشمی که در هم آمیخته اند ...

نمی دانی گریه کنی یا فریاد بکشی ...

و از آن بد تر وقتی است که کسی را نداری که برایش گریه کنی و فریاد بکشی ...

 

جز خدا ...

و  وقتی برای خدا اشک ریختی ، آن لحظه ها بهترین لحظه های روی زمین است ...

 

و علی(ع) این لحظه ها را تجربه کرد ...

 

السلام علیک یا فاطمه الزهرا  ..